മലയാളം 

HELP DESK ( call or Whatsapp during office hours):  8129088848, 8129088878

 

വകുപ്പിന്റെ ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച സഹായങ്ങൾക്ക് ഓഫീസ് പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങളിൽ 10.15 am-നും 5.15 pm-നും ഇടയ്ക്ക് വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വാട്സ്അപ്പ് സന്ദേശം അയയ്ക്കുക

 

Phone No. 8129088848

Phone No. 8129088878

അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ അയയ്ക്കുക

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 
 

Address:Directorate of Factories and Boilers,
"Suraksha Bhavan"
Kumarapuram,Medical College.P.O
Thiruvananthapuram
Kerala- 695 011

 
Phone: +91-471-2441597, 2440974, +91-471-2441741 
 
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Please publish modules in offcanvas position.